BRIDGESTONE-RENGASTURVAN EHDOT

Bridgestone-rengasturva on Bridgestone Europe NV / SA, Suomen sivuliikkeen (jäljempänä "Bridgestone") tarjous valittujen Bridgestonen rengassarjojen ostajille (jäljempänä "ostaja" tai "osallistuja"), kun renkaat ostetaan ohjelmassa mukana olevilta jälleenmyyjiltä.

Bridgestone-rengasturvan avulla Bridgestone tukee ostajaa taloudellisesti renkaan vaurioitumisen varalta vaihtorenkaan hankinnassa.

Seuraavat osallistumisehdot ovat voimassa.

 1. Kampanjajakso, alue, osallistuvat jälleenmyyjät

1.1 Bridgestone-renkaiden rengasturva-kampanjaa tarjotaan 1.3.2022 alkaen yksinomaan Suomessa ja vain valituille Bridgestonen ohjelmassa mukana oleville jälleenmyyjille (jäljempänä "osallistuvat jälleenmyyjät").

1.2 Bridgestonella on oikeus jatkaa rengasturva-kampanjaa tai lopettaa se hyvästä syystä. Hyvä syy on esimerkiksi se, jos tarjous ei ole enää taloudellisesti kannattava tai osallistuvat jälleenmyyjät eivät enää halua tarjota Bridgestone-rengasturvaa. Kampanjan päättyminen ei vaikuta jo alkaneisiin takuuaikoihin.

 1. Osallistumisoikeus, osallistumisedellytykset, osallistumisrajoitukset

2.1 Osallistumiseen ovat oikeutettuja 18 vuotta täyttäneet luonnolliset henkilöt, joiden pysyvä asuinpaikka on Suomessa, sekä oikeushenkilöt, joiden kotipaikka on Suomessa.

2.2 Bridgestone-rengasturvan hyödyntäminen edellyttää ostajalta seuraavien edellytysten täyttämistä:

- Uuden Bridgestone-rengassarjan osto (=neljä ajoneuvon rengasta); henkilöauto- tai SUV/4 x 4 -renkaiden on oltava vähintään 16 tuuman kokoisia, pakettiautorenkaat voivat olla minkä kokoisia tahansa. Koskee Bridgestone-merkkisiä kesä-, talvi- ja all season -renkaita.

- Takuu koskee yksinomaan kampanjaan osallistuvalta jälleenmyyjältä ostettuja ja samassa liikkeessä asennettuja rengassarjoja (ks. kohta 3.).

- Rengassarja ostetaan kampanjan aikana.

- Rengassarja rekisteröidään 14 päivän sisällä ostopäivästä internetsivulla http://takuu.bridgestone.fi (ks. kohta 4.)

2.3 Kullakin ostajalla on oikeus ilmoittaa Bridgestone-rengasturvaan korkeintaan kaksi rengassarjaa ajoneuvoa kohti ja yhteensä korkeintaan kymmenen ajoneuvoa.


    3. Osallistuva jälleenmyyjä

3.1 Bridgestone-rengasturvaa tarjotaan yksinomaan kampanjaan osallistuvissa rengasliikkeissä; turva ei koske muulla tavoin hankittuja ja/tai asennettuja renkaita. Osallistuvat jälleenmyyjät ovat nähtävissä ja haettavissa sivulla http://takuu.bridgestone.fi. Syöttämällä hakusanaksi postinumeron saa näkyville kyseisellä alueella kampanjaan osallistuvat jälleenmyyjät.

3.2 Osallistuvat jälleenmyyjät voivat muuttua kampanjan aikana. Jos rengasturva on jo voimassa ja kyseinen jälleenmyyjä luopuu myöhemmässä vaiheessa kampanjaan osallistumisesta, rengasturva kuitenkin pysyy siitä huolimatta edelleen voimassa.

 1. Osallistuminen, rekisteröinti, Bridgestone-rengasturvan aktivointi

Bridgestone-rengasturvan hyödyntäminen edellyttää ostajalta kunkin rengassarjan rekisteröintiä 14 päivän kuluessa ostopäivästä verkkosivun kautta seuraavasti:

1) Mene verkkosivustolle http://takuu.bridgestone.fi

2) Klikkaa "Rekisteröidy" tai "Aktivoi rengasturva"

3) Avataan ja vahvistetaan ostajatili (vahvistamiseen käytettävä linkki lähetetään sähköpostitse antamaasi osoitteeseen)

4) Syötetään pyydetyt tiedot

 1. Jälleenmyyjän nimi
 2. Ostajan henkilötiedot tai yrityksen tiedot
 3. Ajoneuvon tiedot

5) Ladataan kattava ostotosite (lasku, kuitti, muu tosite); tositteesta on käytävä yksiselitteisesti ilmi ostettu Bridgestone-rengassarja (ks. kohta 2.2), ostopäivä, jälleenmyyjä ja ajoneuvo, johon rengassarja asennettiin. Ostotositteen voi ladata tiedostona tai älypuhelimen valokuvaustoiminnon avulla.

6) Hyväksytään osallistumisehdot ja tietosuojalauseke.

Kun kaikki tiedot on annettu kokonaisuudessaan, kyseisen rengassarjan rengasturva on aktivoitu. Ostaja voi tämän jälkeen rekisteröidä ostajatililleen myös muita rengassarjoja näiden osallistumisehtojen mukaisesti. Rengasturvan yksityiskohtaiset tiedot, ks. kohta 5.

 1. Bridgestonen rengasturvan voimassaolo, kattavuus ja kesto

5.1 Rengasturva tulee voimaan vasta kun se on kokonaisuudessaan rekisteröity ja aktivoitu edellä selostetulla tavalla. Rengasturva alkaa takautuvasti ostopäivästä ja on voimassa 24 kuukautta. Korvaus riippuu ostopäivästä kuluneesta ajasta (ks. kohta 5.6).

5.2 Vapaaehtoisen hyvityksen (ex gratia) aikaväli: Jos ostajan ostamaan rengassarjaan tulee vaurio 14 päivän kuluessa ostosta mutta ennen Bridgestone-turvan aktivointia, ostaja voi aktivoida rengasturvan myös jälkikäteen, vahingon jo tapahduttua, 14 päivän kuluessa ostopäivästä. Jos kaikki osallistumiskriteerit täyttyvät ja jos vahinko sisältyy Bridgestone-rengasturvasta korvattaviin vahinkoihin (ks. alla), rengasturva on voimassa myös jo vahingoittuneelle rengassarjalle.

5.3 Bridgestone-rengasturva kattaa ainoastaan seuraavat rengasvauriot:

- renkaan vahingoittuminen reunakiveykseen

- vierasesineen aiheuttama viilto- tai pistovahinko (naulat, sirpaleet jne.)

- ajoneuvon palamisesta aiheutuva rengasvahinko.

Rengasturva ei korvaa ostajan tai kolmannen osapuolen tahallisesti aiheuttamia vahinkoja. Rengasturvaan ei voi myöskään vedota, jos rengasvaurio johtuu virheellisestä säilytyksestä tai asennuksesta.

5.4 Korvausta voi hakea ainoastaan renkaalle aiheutuneista vaurioista; Bridgestone-rengasturva ei korvaa vanteelle aiheutuneita vaurioita. Jos rengasliike suosittelee myös muita toimenpiteitä kuin pelkkää renkaan vaihtoa, rengasturva korvaa ainoastaan vaurioituneen renkaan tai renkaat. Renkaat eivät kuulu rengasturvan piiriin, jos:

- Puhjennut rengas on korjattavissa. Korjauksen maksaa renkaan ostaja itse, eli korjauskuluja ei korvata.

- Ajoneuvossa on ollut väärät ohjauskulmat.

- Samalla akselilla olevat renkaat ovat eri kokoa.

- Renkaita on käytetty rata-ajossa tai kilpailuissa.

- Vahinko on johtunut virheellisestä käytöstä, laiminlyönnistä tai itseaiheutetusta tahallisesta vahingosta

- Väärät ohjauskulmat

- Vahinko on tapahtunut Suomen rajojen ulkopuolella.

5.5 Bridgestone-rengasturvasta ei korvata renkaita, joiden urasyvyys on alle 4 mm.

5.6 Jos rengasvaurio on osallistumisehtojen mukainen, ostaja voi hakea hyvitystä rikkoutuneen Bridgestone-renkaan ostohinnasta; hyvitys määräytyy vaurioituneen rengassarjan iän mukaan, ostopäivästä lukien, seuraavan porrastuksen mukaisesti:

Hyvitys koskee ainoastaan rikkoutuneen renkaan ostohintaa porrastuksen mukaisesti. Rengasturva ei korvaa muiden, ehjien renkaiden vaihtoa.

5.7 Ostajalla on velvollisuus todistaa kaikki tosiasiat ja edellytykset, joiden perusteella hyvitystä haetaan.

 1. Vahinkojen selvittäminen rengasturvaan vedottaessa

6.1 Ostajan on dokumentoitava ja todistettava rengasturvan kannalta olennaiset vauriot todistusvoimaisilla valokuvilla.

6.2 Ostaja ostaa omaan laskuunsa vaurioituneen renkaan tilalle korvaavan renkaan Bridgestonen valikoimasta haluamastaan rengasliikkeestä. Jos Bridgestone-rengasta ei ole saatavana, voi korvaava rengas olla myös muun merkkinen.

6.3 Kun lomake on täytetty, se saapuu Bridgestonelle tarkistettavaksi. Mikäli kaikki tyytyväisyystakuun edellytykset täyttyvät, ostajalle hyvitetään Bridgestone-renkaiden ostohinta kohdan 5.6 mukaisesti tilisiirrolla 2 viikon kuluessa.

6.4 Kun lomake on täytetty kokonaisuudessaan, hakemus lähetetään ja Bridgestone tarkastaa vahingon. Jos kaikki rengasturvan vaatimat edellytykset täyttyvät, ostajalle hyvitetään pankkisiirtona 6 viikon kuluessa kohdan 5.6 mukainen osuus rikkoutuneen renkaan ostohinnasta.

6.5 Korvaava Bridgestone-merkkinen rengas tai renkaat ottavat vaurioituneen renkaan/renkaiden paikan Bridgestone-rengasturvan piirissä olevassa rengassarjassa; jäljellä oleva alkuperäinen takuuaika koskee vain Bridgestone-merkkisiä korvaavia renkaita.

6.6 Bridgestone pidättää oikeuden noutaa vaurioitunut rengas kahden viikon sisällä jälleenmyyjältä tarkastettavaksi.

6.7 Rikkoutuneen renkaan hinnan hyvittämisestä huolehtii Bridgestonen palveluntarjoaja TAKTZEIT GmbH pankkisiirtona ostajan osoittamalle tilille. 1. Päällekkäisyys muiden takuiden ja/tai vakuutuksien kanssa, takuuvaatimusten siirto

7.1 Jos rengasvahingon perusteella haetaan myös muuta kuin Bridgestone-rengasturvasta maksettavaa korvausta, esimerkiksi vakuutuksesta tai muusta valmistajan takuusta (”vahinkoselvittäjä”), ostajalla voi olla velvollisuus ilmoittaa Bridgestone-rengasturvasta haettu hyvitys myös vahinkoselvittäjälle. Tätä koskevat tiedot ostajan tulee itse selvittää muiden voimassa olevien takuiden ja/tai vakuutusten asiakirjoista.

7.2 Bridgestone selvittää Bridgestone-rengasturvaa koskevat vahinkotapaukset ainoastaan kampanjaan osallistuvan jälleenmyyjän kanssa. Jälleenmyyjällä on velvollisuus vapauttaa Bridgestone vastuusta kaikkiin muihin mahdollisiin vahinkoselvittäjien vaatimuksiin nähden. Takuuvaatimusten siirto kolmannelle osapuolelle ei ole mahdollista.

 1. Tietosuoja 

8.1 Tietosuojaa koskevat tiedot: Kampanjan järjestäjät (jotka ovat tietojen käsittelystä vastaavia elimiä) käsittelevät kaikkia ostajan henkilötietoja luottamuksellisesti; tiedot kerätään ja niitä säilytetään ja käsitellään ainoastaan kampanjan toteuttamista varten. Henkilötietoja luovutetaan ainoastaan tämän kampanjan toteuttamisessa avustaville tahoille (palveluntarjoajat, agentuurit). Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman osallistujan suostumusta tai lainsäädännöstä aiheutuvaa lupaa. Osallistujan henkilötiedot luovutetaan kampanjan järjestäjälle kampanjan toteuttamista varten ja erityisesti kampanjaa koskevien tietojen välittämiseksi sähköpostitse tai puhelimitse.

8.2 Osallistujalla on oikeus koska tahansa pyytää järjestäjältä tietoa siitä, mitä häntä koskevia henkilötietoja järjestäjä säilyttää, pyytää lisätietoa tietojen käsittelystä sekä pyytää tietojen oikaisua tai poistamista tai käsittelyn rajoittamista. Näiden oikeuksien käyttämiseksi osallistujia pyydetään ottamaan yhteys suoraan Bridgestoneen seuraavasti:

Postitse:

Bridgestone Europe NV/SA, Suomen sivuliike

Valokaari 8

00750 Helsinki

Sähköpostitse:

takuu@bridgestone-kundendialog.eu

Osallistujalla on myös koska tahansa oikeus kieltää enää tulevaisuudessa käsittelemästä tietoja kampanjan toteuttamiseksi. Kuitenkin, jos osallistuja kieltää tietojen käsittelyn, järjestäjä ei voi enää tarjota rengasturvaa.

8.3 Huomautus: Jos osallistuja pyytää henkilötietojensa poistamista, tiedot poistetaan kampanjan päättyessä tai viimeisen ostajan rekisteröimän rengassarjan rengasturvan päättyessä.

8.4 Osallistujalla on myös oikeus tehdä koska tahansa valitus osallistujan kotipaikan valvovalle viranomaiselle, esimerkiksi tietosuojavaltuutetulle. Vaihtoehtoisesti osallistujalla on mahdollisuus käyttää lakisääteisiä oikeuksiaan ottamalla yhteys Bridgestonen tietosuojatoimintoon; https://privacy.bridgestone.eu?language=DE tai tietosuojavastaavaamme  https://privacy.bridgestone.eu/index.php?tmpl=tmpl_contact_form&language=DE 

8.5 Rengasturvaa rekisteröidessään osallistujalla on oikeus päättää, haluaako tämä ottaa vastaan järjestäjän tuotteita ja palveluja koskevia viestejä.

Jos osallistuja antaa luvan markkinointiviestien lähettämiseen, hän antaa samalla erillisen suostumuksensa sille, että hänen rekisteröinnin yhteydessä antamansa tiedot lisätään järjestäjän uutiskirjeiden postituslistoille. Osallistujat voivat koska tahansa pyytää osoitteensa poistamista näiltä postituslistoilta noudattamalla jokaisen sähköpostiviestin mukana toimitettavia peruuttamisohjeita (unsubscribe) tai lähettämällä järjestäjälle viestin, jossa pyydetään tilauksen peruuttamista, jolloin osallistujalle ei synny muita kustannuksia kuin normaalitariffien mukainen siirtohinta.

 1. Muita huomautuksia

9.1 Vastuunrajoitus: Järjestäjä vastaa lainsäädännön määräysten mukaisesti vahingoista, joiden syynä on kuolema, ruumiinvamma tai terveyden menetys, sekä lain määräämän pakottavan vastuun mukaan, esimerkiksi tuotevastuulain mukaisesti, kun syynä on järjestäjän huolimattomuudesta johtuva tai tahallinen velvollisuuden laiminlyönti tai järjestäjän laillisen edustajan tai kampanjan toteuttamisessa avustavan tahon huolimattomuudesta johtuva tai tahallinen velvollisuuden laiminlyönti. Muista vahingoista järjestäjä vastaa ainoastaan siltä osin kuin vahingon syynä on sopimuksen kannalta olennaisen velvoitteen rikkomus tai järjestäjän törkeästä huolimattomuudesta johtuva tai tahallinen velvollisuuden laiminlyönti tai järjestäjän laillisen edustajan tai kampanjan toteuttamisessa avustavan tahon törkeästä huolimattomuudesta johtuva tai tahallinen velvollisuuden laiminlyönti.

9.2 Facebookin vastuuvapautus: Tämä kampanja ei ole yhteydessä Facebookiin, eikä Facebook millään tavoin sponsoroi, suosittele tai hallinnoi kampanjaa.

9.3 Oikeus kampanjaehtojen muutoksiin ja mukautuksiin pidätetään.

9.4 Pätemätön ehto: Jos jokin näiden osallistumisehtojen säännös on tai muuttuu kokonaan tai osittain pätemättömäksi, tämä ei muilta osin vaikuta näiden osallistumisehtojen pätevyyteen. Pätemättömän ehdon sijasta pätee sellainen laillinen järjestely, joka on taloudellisesti lähimpänä pätemättömästä ehdosta ilmenevää tarkoitusta. Vastaavasti menetellään, jos näissä osallistumisehdoissa ilmenee jokin puute.

9.5 Tuomioistuinpaikka on Helsinki tai, jos ostaja on luonnollinen henkilö, ostajan asuinpaikan toimivaltainen tuomioistuin.

9.6 Sovelletaan Suomen lakia.